• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Jutro w poniedzi­ałek po mszy św. wiec­zorowej odbędzie się krótkie ale bardzo ważne spotkanie z wyjeżdża­ją­cymi na piel­grzymkę do Ziemi Świętej.

Trze­cią niedzielę wielka­nocną Koś­ciół w Polsce przeżywa jako Niedzielę Bib­li­jną, która otwiera Tydzień Bib­li­jny pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świę­tym”. Jak kiedyś apos­tołowie, tak i my dziś módlmy się do Boga o tę samą Moc i Mądrość – o nowy dar Ducha Świętego, a także jak najczęś­ciej wsłuchu­jmy się w mądrość Bożego Słowa

W przyszłą niedzielę 15 kwiet­nia po mszy świętej o 17:00 zapraszamy na mis­terium pod tytułem Jezus żyje przy­go­towane przez uczniów klasy 5 Szkoły Pod­sta­wowej w Nałęczowie.

W tym tygod­niu przy­pada 1 piątek miesiąca spowiedź od godziny 17.15. W ten piątek nie obow­iązuje nas post.