• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

W dniu dzisiejszym dzieci z klas III naszej parafii przys­tąpiły do 1 Komu­nii św. Módlmy się aby Chrys­tus Eucharysty­czny jak najdłużej i jak najczęś­ciej goś­cił w ich ser­cach. Przez cały nad­chodzący tydzień dzieci pier­ws­zoko­mu­ni­jne gro­madzić się będą w naszym koś­ciele o godzinie 18.00 na „Białym Tygodniu”

W przyszłą niedzielę pod­czas mszy św. o godzinie 10.30 dzieci z klas III szkół pod­sta­wowych przys­tąpią do 1 Komu­nii św. Prosimy wiernych bezpośred­nio nie zain­tere­sowanych uroczys­toś­cią o przyjś­cie na msze św. w innych godzinach.

Od jutra rozpoczną się w koś­ciele prace związane z renowacją posadzki. Ponieważ chcemy aby prace te zakończyły się przed 1 Komu­nią św., prace będą prowad­zone nawet nocą.

W tym przepięknym miesiącu zapraszamy Wszys­t­kich czci­cieli Matki Bożej na nabożeństwa majowe odpraw­iane w naszym koś­ciele po mszy św. o godzinie 18.00, a w niedziele i święta po mszy św. o godzinie 17.00.