• 374310c4-8be8-4b7b-b84d-b0ec2ad30181
  • 3d2ccaa9-b33d-44bc-e4e0-c29eb6dc51cb
  • 5aa30859-7d14-4878-f8c5-d614c3321b0f
  • 524ef1b4-2523-4ef0-ce52-9eee29397297
  • 1427517c-ac43-4907-e853-65ac62feba02
Jesteś tutaj:Start»Ogłoszenia

Z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego i patronal­nego święta „CAR­I­TAS POL­SKA” przed koś­ciołami w całej Polsce zbier­ane są ofi­ary do puszek na potrzeby „CAR­I­TAS” orga­ni­za­cji poma­ga­jącej najbardziej potrze­bu­ją­cym w kraju i za granicą.

Drodzy Parafi­anie w tym trud­nym cza­sie epi­demii wkraczamy w Wielki Tydzień.

W najbliższy piątek 19 marca obchodzić będziemy Uroczys­tość Św. Józefa,